Checklistan för alkolås

Publicerad 2014-08-25

Alkolås är bra verktyg för företag, organisationer eller privatpersoner som vill säkerställa nyktra bilförare och transporter.
Men det kan vara svårt att hitta rätt i produktdjungeln. Här är checklistan som hjälper dig på vägen.


Checklistan, som är framtagen av Trafikverket och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF), kan ses som en vägledning för dig som ska köpa in alkomätare. Den ger också rekommendationer och tips på krav att ställa vid en upphandling.
    

Teknik och användning

Trafiksäker placering

Tänk på att alkolåset ska ha en trafiksäker placering. Undvik placering framför islagsytor, krockkuddar och annan teknisk utrustning.
    

Strömförbrukning

Det bästa är om alkolåset inte förbrukar någon ström alls i standbyläge. Om det ändå förbrukar ström, sträva efter att den ska vara så låg som möjligt och inte ligga över 20 mA.
    

Manipuleringsskydd

De allra flesta alkolås är utrustade med en loggfunktion som gör det möjligt att se så att låset används som det ska. Om föraren försöker manipulera mätaren lagras den informationen i låset.
    

Användarvänlighet

Låset ska vara enkelt att blåsa i. Det kan vara bara att att kontakta flera olika leverantörer för att produkttester innan inköp.
    
Loggbok
Användning av loggbok ger möjlighet att se om någon försökt blåsa med alkohol i utandningsluften och när det skett. Genom att använda loggbok ökas säkerheten.
    
Kalibrering
Samtliga alkolås som finns på marknaden ska kalibreras. Intervallen för kalibreringen skiljer mellan olika leverantörer, vilket är värt att ha i beaktande före inköp eftersom längre intervall mellan kalibreringarar minskar totalkostnaden. När det gäller kalibrering är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för att låset ska fungera som det ska.
    
Nödstart
Eftersom all teknik kan strula bör alkolåset vara utrustat med servicenödstart, vilken ger användaren möjlighet att kontakta leverantören föra att få ut en kod vid eventuella problem. Med hjälp av koden kan man sätta alkolåset ur spel tillfälligt för att transportera fordonet till en serviceverkstad.
    
Användning
Se till att det följer med tydliga och enkla användarinstruktioner när du köper alkolås. Instruktionerna, som ska förvaras i bilen, ska vara enkla att förstå och tolka.
    
Service
Vid en upphandling bör leverantören redogöra för de kostnader som kan uppkomma i samband med service. Alkolåsleverantören bör dessutom kunna redogöra för kostnader som kan uppstå inom en treårsperiod.
    

Drift

    
Förarbytesfunktion
För att optimera användarvänligheten av alkolåset bör vissa inställningar vara satta utifrån användaren eller användarnas behov. Bland annat bör låste vara utrustad med en förarbytesfunktion, vilket gör det möjligt för olika förare att använda samma fordon (som taxi till exempel).
    
Jourservice
För att undvika driftsstörningar bör leverantören kunna tillhandahålla dygnet runt-service. Personal ska kunna hjälpa föraren om problem uppstår.
    

Ekonomi

    
Kostnader i samband med alkolås
Alkolåsleverantören bör kunna upplysa om vilka kostnader som finns i samband med alkolåset, så som:
    

  • Inköpskostnad
  • Installationskostnad
  • Kostnad för kalibrering
  • Kostnad för byte av munstycke och service
  • Kostnad för jourservice
  • Årlig kostnad för loggbokshantering
  • Kostnader vid avinstallation

Dela med dina vänner!

 

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.